JOY!

Käytän myös kirjainyhdistelmää JOY kuvatessani mallia, jolla lähestyn kehittämistä. J on johtaminen, O oppiminen ja Y on yrittäjyys. Yhdistän lähestymistavassani…