Yrittäjyyskulttuuri

Elinvoima syntyy yrittäjyydestä

ja yritysten tuottamasta hyvästä sekä yrittäjämäisestä ajattelusta ja työtavasta.

Myös jokainen yksilö voi toimia yrittäjämäisesti. Hän voi suhtautua intohimoisesti siihen miten on ja mitä tekee. Yrittäjyys virittyy kasvun asenteesta ja näkyy käytännön tekoina.  Yrittäjyyteen kuuluu myös vahva yhteistyö ja kumppanuudet. Yrittäjäksi voi syntyä ja yrittäjyyteen voi myös kasvaa.

Yrittäjyyttä voi vahvistaa itsessä, toiminnassa, organisaatioissa ja alueilla

Kokeilemalla opitaan, kokeilemalla kehitytään ja kokeilemalla löydetään ihan uutta. Kokeilukulttuuri on läsnä Onnellisen Sateen yrittäjyyskulttuurissa. Vertauskuvallisesti: lätäkköön saa hypätä, sateessa saa tanssia ja uusissa puroissa saa uittaa kaarnalaivoja. Kokeilukulttuurissa kaikkien ideoilla ja näkemyksillä on merkitystä. Kun ilmapiiri on avoin ja utelias, ihmettely on sallittua, uusia löydöksiä tutkitaan ja testataan – on kyse sellaisesta yrittäjyyskulttuurista, jossa voi tapahtua ihan mitä vaan…

Kutsun sinut sukeltamaan kanssani siihen miten rakentuu

 • Yritttäjyyskulttuuri jossa kokeillaan
 • Kokeilukulttuuri jossa yritetään
 • Toimintakulttuuri, jossa yksilöiden yrittäjämäiselle toiminnalle ja yhteisölle tuomille mahdollisuuksille syntyy rikas kasvualusta.

Yrittäjyyskulttuuriin ja yrittämiseen liittyviä teemoja asiantuntemuksessani

Yrittäjyyskasvatus

 • Opettajien yrittäjyyskasvatusosaaminen ja yrittäjyyskasvatuksen täydennyskoulutus
 • Oppilaitosten työelämäyhteistyön kehittäminen
 • Osallistavat ja yrittäjämäiset strategiaprosessit

Elinvoimainen yrittäjyyskulttuuri

 • Julkisten organisaatioiden yrittävä työkulttuuri
 • Yrittäjäystävällinen kunta
 • Elinvoimainen alue ja yrittäjyyskultturi

Yritysten kasvu- ja kehittämispalvelut

 • Yrittäjän sparraus
 • Yrityskohtaiset konsultoinnit
 • Yritysverkostojen johtaminen