Oppimiskulttuuri

Organisaatioon voi rakentaa oppimiskulttuurin.

Onnellisen sateen kastelemassa organisaatiokulttuurissa on innostavaa ja turvallista työskennellä ja uusiutua – sekä oppia – yhdessä. Oppimiskulttuuri mahdollistuu ja vahvistuu ennen kaikkea johtamisella jossa yksilöiden henkilökohtaista kyvykkyyttä ja mahdollisuuksia tuetaan. Sitä kautta rakentuu myös positiivinen organisaatio.

Teemoja lähestymistavassani

Osaava ja oppiva yksilö 

  • Kasvun asenne
  • Työyhteisö- ja tiimitaidot
  • Vuorovaikutus- ja viestintäosaaminen

Uusiutuva ja oppiva yhteisö 

  • Jaettu asiantuntijuus
  • Yhdessä oppiminen
  • Ketterä kehittäminen työtapana

Positiivinen ja oppiva strategia  

  • Kokeilukulttuurin rakentaminen ja johtaminen
  • Luottamusyhteisön rakentaminen
  • Onnistumiskeskeinen kulttuuri