Teemat

Onnellisen Sateen – Happy Rain kehittämisteemat

“JOY”

Käytän myös kirjainyhdistelmää JOY kuvatessani mallia, jolla lähestyn kehittämistä. J on johtaminen, O oppiminen ja Y on yrittäjyys. Yhdistän lähestymistavassani nämä käsitteet kun kohtaan organisaatioita, yrityksiä ja johtajia tai työyhteisöjä.

Johtaminen mahdollistaa, oppiminen rakentaa ja yrittäjyys tuo toiminnallista vastuuta. Kokemukseni mukaan näiden elementtien kehittäminen rinnakkain – riippumatta organisaation koosta tai toimialasta – luo kasvun ja elinvoiman alustan.

Lue tarkemmin teemoistani ja näkökulmistani niihin alla olevista linkeistä.

JOY-palikat: “Onnellisen Sateen kokonaisuus” muodostuu useista eri osatekijöistä johtamisen, oppimisen ja yrittäjyyden alueilla.