JOY!

Käytän myös kirjainyhdistelmää JOY kuvatessani mallia, jolla lähestyn kehittämistä. J on johtaminen, O oppiminen ja Y on yrittäjyys. Yhdistän lähestymistavassani nämä käsitteet kun kohtaan organisaatioita, yrityksiä ja johtajia tai työyhteisöjä. Johtaminen mahdollistaa, oppiminen rakentaa ja yrittäjyys tuo toiminnallista vastuuta. Kokemukseni mukaan näiden elementtien kehittäminen rinnakkain – riippumatta organisaation koosta tai toimialasta – luo kasvun ja elinvoiman alustan.

 

 

Tapu Holttinen
Happy Rain Woman
Yrittäjä | Entrepreneur
Kouluttaja | Trainer
Valmentaja | Coach
p. +358 50 5411 753
tapu@tapuholttinen.fi
www.tapuholttinen.fi
Jyväskylä, FINLAND

Paljon matkustelevana löydät minut jostakin päin maailmaa milloin kaupungin sykkeestä ja usein luonnon helmasta sekä myös somesta. Joskus kotikaupungistakin.

Seuraa ajankohtaisia päivityksiäni
Instagram @tapuholttinen
Twitter @tapuholttinen
Linkedin Tapuholttinen