Tapu

Onnellisen sateen tekijä – Happy Rain Woman

Olen Tapu. Tervetuloa kotisivuille ja keskustelemaan kanssani. Toimin yrittäjänä, valmentajana, kehittäjänä, kouluttajana yrityksille ja organisaatioille. Tällä sivulla kerron hieman miten ajattelen, mitä arvostan ja miten toimin.

Henkilökohtainen mottoni

Lainaan mottoon Edith Whartonin ajatusta: ”Pelkään pahoin olevani parantumaton elämän rakastaja, elämänihmettelijä ja seikkailija.”

Minulle tärkeää on vapaus. Se, että saan vaikuttaa, ottaa vastuuta ja tehdä valintoja. Vapaus on sitä, että saan olla juuri se kuka olen.  Vapauden lisäksi minulle tärkeää on hauskuus. Se, että asioita tehdään hymyillen, pilke silmäkulmassa. Olen jokaisesta naururypystäni kiitollinen, koska ne kertovat hyvästä eletystä elämästä. Kolmantena minulle tärkeää on oikeudenmukaisuus. Se, että toisessa nähdään hyvä ja toista kohdellaan reilusti. Hyväntekeminen on valinta antaa runsaudesta.

Minulle tärkeää on seikkailu. Se, että elämä on värikästä ja yllätyksellistä. Jokainen päivä antaa mahdollisuuksia ylittää itsensä ja nauttia matkasta. Tärkeää on myös onnellisuus. Se, että elää ihanaa arkea juuri nyt. Tärkeä oppi onkin ollut se, että on ensin onnellistettava itsensä, jotta voi onnellistaa muita.

Onnellinen Sade on palveluajatukseni

Onnellinen Sade on palveluajatukseni, kun toimin ihmisten kanssa kehittäen ihmisten toimintaa, johtamista, oppimista ja organisaatioita kohti elinvoimaa ja uudistuvaa toimintakulttuuria. Sade on ikäänkuin läpäisevä kulttuurillinen voima, joka ulottuu toiminnan kaikkiin osa-alueisiin.

Taustaa lähestymistavalleni

Positiivinen ihmiskäsitys. 
Onnellinen sade on positiivinen kasvun asenne siihen, että jokainen yksilö voi olla “päätähti oman elämänsä näyttämöllä”.  Uskon yksilöissä olevaan potentiaaliin ja siihen, että yksilöt haluavat kukoistaa, tehdä merkityksellistä työtä ja kasvaa yksilöinä.

Valinnan mahdollisuus.
Onnellinen sade lähtee ajatuksesta, että kaikessa voi nähdä kauneutta – tai rujoutta. Sade voidaan nähdä lähtökohtaisesti ikävänä asiana. Mutta se mitä näet, on valintakysymys. Onnellinen sade kertoo, että voimme valita sen, miten asioihin ja tilanteisiin suhtaudumme ja millaisena ympäröivän maailman näemme. Erilailla näkeminen vaatii pysähtymistä.

Tarvitsemme uudistumista ja elivoimaa. 
Onnellinen sade läpäisee kaiken ja kaikki. Tämä synnyttää vaikuttavuuden. Sade virkistää, antaa energiaa ja elinvoimaa, uusia ajatuksia kohdata uusia haasteita. Sateen jälkeen on helpompi hengittää.

JOY

Käytän myös kirjainyhdistelmää JOY kuvatessani mallia, jolla lähestyn kehittämistä. J on johtaminen, O oppiminen ja Y on yrittäjyys. Yhdistän lähestymistavassani nämä käsitteet kun kohtaan organisaatioita, yrityksiä ja johtajia tai työyhteisöjä. Johtaminen mahdollistaa, oppiminen rakentaa ja yrittäjyys tuo toiminnallista vastuuta. Kokemukseni mukaan näiden elementtien kehittäminen rinnakkain – riippumatta organisaation koosta tai toimialasta – luo kasvun ja elinvoiman alustan.

Lue lisää: CV, LinkedIn ja vähän muutakin