Merkityksellistä ja syventävää

”Valmennuksessa merkityksellistä oli koko johtamiskeskustelun avaaminen, tällaiseen ei oikein ole aikaa muuten. Saimme kirkastettua johtoryhmän merkitystä, kehittyä toimintaa eteenpäin.  Keskinäinen luottamus syveni valmennuksen aikana.”