Käytäntöön vieminen!

Käytännön esimerkit ovat yksi valmennuksen suuri rikkaus. Ne ovat usein paitsi hauskoja, mutta myös niin asiaa kuvaavia. Ne myös avaavat ilmiötä ja jäävät mieleen, niillä viimeistään saa ankkuroitua uuden teorian ja asian omiin kokemuksiin ja aikaisempaan tietoon.”